Inspiration

 • I behov av en specialpedagog? Så här kan det gå till – från början till slut

  12 Maj 2017
 • Ibland behövs hjälp på vägen för att kunna gå vidare i rätt riktning. Att ta in en specialpedagog när arbetslaget kört fast är många gånger en avgörande nyckel när stigen framåt ska stakas ut. Så här kan processen se ut om ni anlitar Meta Pedagog.

  Livet som specialpedagogk ser sällan likadant ut från dag till dag. Varje enskilt fall har sina unika omständigheter och problemställningar att ta hänsyn till. I de flesta fall kontaktar ett arbetslag inom förskolan mig som upplever svårigheter kring hur de kan anpassa verksamheten och miljön utifrån ett eller flera barn i behov av särskilt stöd.

  När problembilden är fastställd utförs observationer i barngruppen för att få en bild av den rådande lärmiljön.

  Därefter följer handledningssamtal där fokus ligger på hur vi kan arbeta vidare utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå. Effektiva strategier och verktyg matchas med behov för att skapa en god lärmiljö och positiv utveckling för det enskilda barnet. Ett arbete som t.ex. kan mynna ut i en handlingsplan som arbetslaget ska förhålla sig till i sitt fortsatta pedagogiska arbete.

  Efter 4-6 veckor utförs en noggrann uppföljning där vi kartlägger vilka resultat den förändrade metodiken givit. Är den uppsatta målsättningen uppfylld avslutas ärendet, annars analyserar vi tillsammans vad som inte fungerat och arbetar vidare tills vi når målet.

  Vill du att era barn och pedagoger ska få en god och utvecklande miljö att verka i? Anlita en specialpedagog!