Inspiration

 • Särskolan har ingen förskoleklass

  30 Januari 2019
 • Särskolan har ingen förskoleklass

  I senaste numret av Chef & ledarskap läste jag en artikel om den obligatoriska förskolan (25 januari, 2019) och hur det blivit för vissa barn med intellektuell funktionsnedsättning ...

 • Läs mer
 • Metod för att upptäcka flickor med AST

  28 Januari 2019
 • Metod för att upptäcka flickor med AST

  Specialnest.se (denna artikel endast för prenumeranter) skriver en artikel (28 januari, 2019) om en avhandling, Autism in preschoolers: Assessment, diagnostic and gender as...

 • Läs mer
 • Stärk elevers läs- och skrivutveckling med hjälp av digitala verktyg

  21 Januari 2019
 • Stärk elevers läs- och skrivutveckling med hjälp av digitala verktyg

  Thomas Nordström har i sin avhandling, Measures that matter: Facilitating literacy through targeted instruction and assistive technology ...

 • Läs mer