Inspiration

 • Förmågor i matematik åk 3 – tydliga för och tillsammans med elever

  8 November 2018
 • Förmågor i matematik åk 3 – tydliga för och tillsammans med elever

  Läste ett inlägg på Förstelärare bloggar om hur elever och lärare tillsammans arbetat fram och tydliggjort de mål och förmågor som finns i läroplanen för åk 3.

  Förmågor i matematik åk 3 - tydliga för och tillsammans med elever

  Såhär står det i inlägget:

  De flesta lektioner både börjar och avslutas  med att vi fokuserar på vilka förmågor vi ska och har arbetat med. Vi känner oss en aning ‘tjatiga’, men vi ser att det har fått effekt. Eleverna vet vad de ska träna på, de förstår vad som krävs av dem och de får ett tydligare fokus.

  Vi tror, så här efter nationella proven, att  vårt fokus på förmågorna  är en av framgångsfaktorerna till att eleverna lyckats så bra. Och vi kommer att fortsätta med att ‘tjata’ på våra elever.

  Att tydliggöra mål och innehåll tillsammans med eleverna är ett bra arbetssätt för att göra dem mer delaktiga i sin utbildning och skapa motivation. Det krävs lite jobb men kan ge positivt resultat för eleverna (som det visat sig i det här fallet).

  Detta är taget från Förstelärare bloggar och deras framarbetade förmågor: