Inspiration

 • Forskare kritiserar det fria skolvalet

  7 Februari 2018
 • Forskare kritiserar det fria skolvalet

  Forskare kritiserar det fria skolvalet

  Skolvärlden 5 februari, 2018 (utdrag):

  I en debattartikel i Svenska Dagbladet riktar inte mindre än 17 forskare från en rad olika skolnära discipliner kritik mot det fria skolvalet och lyfter vilka konsekvenser det, och systemet med fristående skolor, fått för skolan och eleverna. Det fria skolvalet, menar forskarna, har bidragit till ökad segregation av elever och därmed minskad likvärdighet.

  – Systemet fungerar för dem som har välinformerade föräldrar, som funderar över varje steg i en skolkarriär. Men väldigt många kan inte göra något val

  Marianne Dovemark är kritisk till att vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja.

  – Det är nonsens! De som bor i större städer, javisst – men ungdomar i glesbygd har sällan flera alternativ att välja mellan, de har snarare fått minskad valfrihet eftersom många kommunala skolor lagt ner.

  I debattartikeln skriver forskarna att resursstarka elever söker sig till skolor med andra resursstarka elever och konsekvensen blir en segregerad skola. En segregation som skolorna själva förstärker genom att rikta in sig på olika grupper av elever.

  Men om den närmaste skola inte håller måttet – är det inte bra om den kan väljas bort?

  – Jo, jag kan inte argumentera emot det. Jag förstår om en förälder, vars barn inte trivs, vill byta skola. Men jag tänker att vi måste lyfta blicken och titta på vad som händer på strukturell nivå. Sen måste alla skolor vara så bra så att alla barn får en bra skolgång.

  I debattartikeln uppmanar du och dina kollegor politikerna att våga ta i frågan om det fria skolvalet och dess konsekvenser. Vad vill ni se i stället?

  – Jag har inget givet svar på det, det vi vill göra är att problematisera valet som blivit så självklart att vi inte tänker på det. Men utgångspunkten för det fria skolvalet är tron på marknadens krafter, att tävlan och konkurrens skulle skapa en marknad med en mångfald av ”bra” skolor, men vi ser att i praktiken har det blivit något annat.

  – En god genuin utbildning måste vara något alla har rätt till, i ett samhälle som säger sig vara demokratiskt. Målet måste vara att alla skolor kan bedriva undervisning där barn och unga lär sig, trivs och mår bra.

  Läs hela artikeln