Inspiration

 • Forskning i förskolan – Lärarnas pedagogiska och matematiska medvetenhet

  1 Oktober 2018
 • Forskning i förskolan – Lärarnas pedagogiska och matematiska medvetenhet

  Forskning i förskolan - Lärarnas pedagogiska och matematiska medvetenhet

  Det finns en bra databas där du kan hitta skandinavisk forskning kring förskolan, här finns en forskningsdatabas.

  I den här studien, Lärarnas pedagogiska matematiska medvetenhet i svensk förskoleutbildning (2016) har man studerat förskollärarnas medvetenhet kring undervisning i matematik.

  Här är en sammanfattning av resultatet:

  • Förskollärarna uppmuntrar barnen att utforska matematik och stödjer deras initiativ, men de är inte så uppmärksamma på geometriska aspekter och de arrangerar inte särskilda matematikaktiviteter med barnen.
  • Förskollärarna arbetar mest med matematik i den form den tar i barnens egna lekar, och det är sällan man ordnar särskilda aktiviteter kring en matematisk princip.
  • Det är material i förskolemiljön som ger möjlighet till utforskande, kreativ lek, som stimulerar barnen att lära sig matematik. Men förskollärarna tar inte upp och belyser de matematiska förhållanden som finns i förskolemiljön på ett målinriktat sätt. Med målinriktat menar författarna att utforska, fundera över och söka förklaringar på specifika matematiska fenomen.
  • Förskollärarna ser matematik som något man lär ut men de räknar inte in rumsliga förhållanden som mönsterigenkänning som en del av matematiken.
  • Förskollärarna arbetar med talföljder genom att uppmana barnen att själva räkna. Det händer inte ofta att förskollärarna medvetet varierar talföljderna genom att visa alternativ (10, 9, 8 … eller 2, 4, 6 …).

  Metod

  Författarna skickade en enkät till 147 förskollärare som arbetade med barn i åldern 1–6. Frågorna gällde förskollärarnas erfarenheter av matematikundervisning på förskolan och författarna fick in svar från 79 procent av förskollärarna. De analyserade svaren statistiskt för att få en bild av förskollärarnas matematiskt-pedagogiska medvetenhet.

   

  Här kan du läsa hela studien Teachers’ Pedagogical Mathematical Awareness in Swedish Early Childhood Education av Camilla Björklund & Wolmet Barendregt (2016).