Inspiration

 • Metod för att upptäcka flickor med AST

  28 Januari 2019
 • Metod för att upptäcka flickor med AST

  Specialnest.se (denna artikel endast för prenumeranter) skriver en artikel (28 januari, 2019) om en avhandling, Autism in preschoolers: Assessment, diagnostic and gender as...

 • Läs mer
 • Stärk elevers läs- och skrivutveckling med hjälp av digitala verktyg

  21 Januari 2019
 • Stärk elevers läs- och skrivutveckling med hjälp av digitala verktyg

  Thomas Nordström har i sin avhandling, Measures that matter: Facilitating literacy through targeted instruction and assistive technology ...

 • Läs mer
 • Funktionsnedsättningen styr inte upplevelse av delaktighet (forskning)

  10 December 2018
 • Funktionsnedsättningen styr inte upplevelse av delaktighet (forskning)

  Frida Lygnegårds avhandling ”Participation in and outside school. Self-ratings by Swedish adolescents with and without impairments and long-...

 • Läs mer