Inspiration

 • Kunskap om NPF är skolans ansvar

  29 April 2018
 • Kunskap om NPF är skolans ansvar

  Läste en artikel i skolvärlden (19 mars, 2018) där en studie gjorts om de kommit fram till att 3 av 4 lärare inte har kunskap om NPF, (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) vilket stöd och anpassningar som kan krävas.

  Här är ett utdrag från artikeln:

  Enligt studien ansåg också två av tre lärare att deras skola saknade förutsättningar att möta behovet hos elever med npf.

  Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet och föreståndare för Karolinska institutets kompetenscentrum KIND, står bakom studien och han säger till Svt att lärare inte heller under utbildningen får några kunskaper i ämnet.

  – Vi får mycket frågor från lärare som känner sig hjälplösa, som inte får stöd av skolan och som saknar utbildning i de här frågorna, sa han då.

  – När eleverna har funktionsnedsättningar måste man hjälpa till, anpassa och täppa till de hål som finns. Där kan inte lärare hjälpa i dag för det ingår inte i utbildningarna. Inte ens i utbildningen till att bli speciallärare eller specialpedagog.

  Vad kommer kunskapsbristen leda till om det fortsätter?

  – Det kommer att bli fler och fler som inte klarar skolan. Redan tidigt i skolan blir elever utbrända och man slutar att gå till skolan. De kan helt enkelt inte leva upp till de krav som skolan ställer, säger Ann Lindgren.

  – Lärare är redan otroligt stressade och har så mycket att göra redan. Men om man börjar jobba annorlunda och börjar jobba utifrån elevernas behov och arbetar förebyggande så kommer man som lärare behöva lägga mindre tid på att släcka bränder. Det kommer leda till att arbetsbelastningen minskar för lärarna. Det blir en vinna-vinna-situation om man tar till sig de här synsätten

  Läs hela artikeln här.

  Allas ansvar

  Jag känner igen bilden när jag är ute på skolor, att kunskap kan saknas om NPF och hur skolan kan anpassa för dessa barn. Det finns massor som man önskade att lärarutbildningen skulle innehålla, frågan är bara hur lång den till slut kommer att bli?

  Ytterst tycker jag att det är skolans (ledning-rektor) ansvar att se till att medarbetar har den kunskap och kompetens som krävs för att kunna se till alla barns olika behov oavsett diagnos. Kunskap om bl.a inlärningsmetoder, hjälpmedel och andra anpassningar är något som både specialpedagoger och speciallärare arbetar med och ska kunna hjälpa sina kollegor med. Att ”tvingas” ta hjälp av varandra i form av handledning (kollegial eller annan form) är en viktig del i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, för att kunna ta in nya perspektiv och reflektera över det egna arbetet.

  I Uppsala där jag bor kan du gratis få kunskap om NPF, tips och förslag på metoder och anpassningar och allt det kan du få via habiliteringen (som de flesta barn är inskrivna på om de har AST).

  Det kanske skulle vara en större vinst om rektorer (om de inte har) hade NPF i sin utbildning istället då det är rektor som har det yttersta ansvaret att alla barn får sina behov tillgodosedda. Har ledningen kunskap om NPF så är möjligheterna större att arbetssättet på skolan präglas av det tänk och de metoder som också gynnar barn med NPF.