Inspiration

 • Metod för att upptäcka flickor med AST

  28 Januari 2019
 • Metod för att upptäcka flickor med AST

  Specialnest.se (denna artikel endast för prenumeranter) skriver en artikel (28 januari, 2019) om en avhandling, Autism in preschoolers: Assessment, diagnostic and gender aspects (2013). Författaren Gunilla Westman Andersson uttrycker oro över att flickor missas trots att det inte framkommer någon signifikant skillnad i symtom och utvecklingsprofil.

  Utdrag ur artikeln:

  Färre flickor än pojkar får diagnosen autism och flickorna upptäcks senare, det visar vetenskapliga studier. Men det finns metoder för att upptäcka flickor tidigare och förskolan har en viktig roll i detta, berättar forskaren Gunilla Westman Andersson.

  – Det är ett stort problem att flickor inte upptäcks och kanske inte får diagnos och insatser förrän i tonåren. När man tittar tillbaka i tiden är det ju inte så att de inte haft problem. Missar man dem kan det leda till psykisk ohälsa både hos flickorna och deras familjer, säger hon.

  Möjligt att upptäcka fler flickor
  I Göteborg görs idag en screening av alla barn vid 2,5 års ålder inom barnhälsovården. De barn som identifieras med misstanke om neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser, remitteras till Enheten för Barnneuropsykiatri (BNK) för utredning. Men det är också viktigt att göra observationer i förskolan och ta in information från personal, för i förskolan blir problemen tydliga, berättar Gunilla Westman Andersson.

  – I vår studie undersökte vi också vilken testmiljö som fungerade bäst och det visade sig att den slutliga diagnosen på barnen stämde mycket bra överens med observationerna i förskolan och föräldraintervjuerna, säger hon.

  – Självklart är det professionella utredningsteam som ska ställa diagnos, men vi såg i vår studie att förskollärarnas beskrivningar gav en bra bild, så det är viktigt att flera yrkesgrupper är med vid utredning, och att personalen pratar med föräldrarna om att söka hjälp, säger Gunilla.

  Detta kan förskolan observera 
  Det viktiga är att titta på hur flickorna leker, menar Gunilla Westman Andersson. Sociala lekregler, som omfattar samförstånd, ömsesidighet och turtagande, är svåra för flickor med autism. Följande kan förskolepersonalen vara observant på, enligt henne: 

  • Leker sällan spontana låtsaslekar
  • Imiterar de andra barnen i leken
  • Leker bredvid de andra barnen
  • Brister i samspel och ömsesidighet i leken
  • Försöker styra de andra barnen
  • Har annorlunda ögonkontakt
  • Följer inte med blicken när personalen pekar
  • Annorlunda perception, till exempel ljudkänslighet  
  • Svårigheter med att äta viss mat

  – Språkstörning är mycket vanligt i samband med adhd och autism. Det har till exempel gjorts en studie i Göteborg som visade att cirka 60 procent av barnen som hade en språkstörning vid 2,5 års ålder också visade sig ha adhd eller autism när man gjorde en uppföljning några år senare, så en språkstörning indikerar ytterligare svårigheter, säger Gunilla Westman Andersson.

  – När barn screenas så tidigt som vid 2,5 års ålder har föräldrarna kanske inte sökt hjälp ännu, men ofta har de redan tidigt oroat sig över till exempel matproblematik, språkproblem eller sömnsvårigheter. De flesta föräldrar blir positiva och tacksamma över tidig diagnos, säger hon och tillägger: