Inspiration

 • Överlämningar mellan skolformer skapar problem för lärare och barn

  15 Mars 2018
 • Ur Skolvärlden 8 mars, 2018:

  Pedagogiska överlämningar problem för lärare och elever

  Misslyckade överlämningar när elever byter skola eller skolform skapar problem för lärare och lidande för elever. Specialpedagogen Ida Necovski tycker det är dags att prata om det.

  En återkommande situation är att en elev med särskilda behov byter skola för att föräldrarna är missnöjda med det stöd som skolan erbjuder. I överlämningssamtalen mellan den gamla och den nya skolan finns en inbyggd spänning – den ena parten har i någon mån misslyckats, åtminstone i elevens och/eller föräldrarnas ögon. Addera prestige och ifrågasättande mellan skolor och det slutar lätt i att väldigt lite av värde blir sagt.

  – Det är ganska vanligt. Istället för att fokusera på att härma varandra i det som fungerar, så finns en risk att vi går in med kritiska ögon och ser på det som inte fungerat på den tidigare skolan.

  Hon menar att risken är stor att eleven drabbas när den tidigare skolan känner ett behov av att försvara sig, samtidigt som den nya ställer till synes kritiska frågor som ”vilka anpassningar har ni gjort”, ”hur har ni tänkt” och så vidare

  Fokus på behov – få fram behov utifrån dimensionerna; eleven – skolan/lärmiljön – uppgifter och aktiviteter och synliggöra sambanden.

  Konstruktivt och framåtsyftande – mötet behöver bidra med förståelse och kunskap om vad eleven behöver i framtiden. Det handlar om att fokusera på det som är på gång att utvecklas och möjligt lärande.

  Salutogent och positivt – mötet bör skapa och inge hopp, genom att samtalen styrs mot en beskrivning av hälsofrämjande agerande och friskfaktorer som kan bidra till en möjlig utveckling.

  Vardagsnära – överlämningen bör bidra till en bild av hur vardagssituationer fungerar och vad mottagande skola kan göra för att de ska kunna fortsätta utvecklas.

  Inkluderande – konkreta beskrivningar hur eleven fungerar i den sociala gemenskapen och hur elevens egen delaktighet i sitt lärande ser ut. Här behöver även elevens egna berättelse om sig själv förmedlas.

  Läs hela artikeln här