Inspiration

  • Positiva saker att säga till barn och elever

    15 April 2019
  • Positiva saker att säga till barn och elever

    Hur vi möter, pratar med och till barn och elever påverkar relationen positivt eller negativt. Något som är lätt hänt är att vi oftare tillrättavisar barn och elever när de gör fel och glömmer att lyfta alla rätt och allt bra de gjort och gör. Det är oftast i all välmening då vi kanske tänker att vi vill hjälpa barn och elever att bete sig och göra ”rätt”. Det är inte fel att säga till och korrigera negativa beteenden men det kan vara bra att se över och tänka på hur ofta vi berömmer och säger positiva saker till barn och elever. Ni som läst eller hört talas om Fem gånger mer kärlek vet att gränssättningar och tillsägelser behöver balanseras upp av positiv uppmärksamhet.

    Här kommer några förslag på positiva saker att säga till barn och elever. (Tager och fritt översatt från beenke.com)

    Ladda ner som PDF här