Inspiration

 • Reviderad läroplan för förskolan 2018

  8 April 2018
 • Reviderad läroplan för förskolan 2018

  Förslag till reviderad läroplan för förskolan är klart och nu är det bara att vänta på när det träder i kraft.

  Det som diskuterats en del är de nya begreppen, ex. undervisning.
  Jag har varit på förskolor där man arbetar med bokstäver och matematik på ”skolvis”. Risken skulle kunna bli att det nu blir mer utbrett i och med begreppet undervisning som är så starkt kopplat till skolan och den vanligt förekommande undervisningsform det kan innebära.

  När jag var på Skolinspektionens förskoledagar sade Ingrid Pramling-Samuelsson att vi inte ska vara rädda för begreppet undervisning och att lärande inte är ett korrekt begrepp då hon menar på att lärande är resultatet av undervisning. Jag gillar begreppet lärande, låter lite mjukare och härligare på något sätt   För mig är begreppet lärande både en process och ett resultat.

  Det som är viktigt är att implementera begreppet och se till att ALLA förskolor får samma definition av begreppet.

  Vad tycker ni om begreppet?
  Tror ni att det kommer att förändra synen och statusen på förskolan och förskolläraren?

  Här kan ni läsa hela förslaget