Inspiration

 • Samarbeta! – det gynnar alltid barnet

  13 April 2018
 • Samarbeta! – det gynnar alltid barnet

  När det kommer till alla former av svårigheter som uppstår, lång- eller kortvarigt så är samarbete en viktig faktor i alla sammanhang där man arbetar för att skapa en god och utvecklande lärmiljö för barn. Vilka ska man samarbeta med? Alla som har påverkan på barnets uppfostran, utveckling och utbildning såsom vårdnadshavare, förskola/skola och eventuella övriga instanser, ex. BUP, habiliteringen etc.

  Samarbeta! - det gynnar alltid barnet

  Varför är samarbete så viktigt?

  Utan positivt samarbete upplever jag att det skapas stress hos alla inblandade och en otrygghet i vad som ska göras, av vem och när. Utan gott samarbete är det som  att det skapas en mängd småöar där olika grupper tar olika beslut som de tror är bäst utan att samordna vilket då i slutändan inte blir bra. All prestige (upplever att det ibland kan vara en faktor) måste läggas åt sidan för att det ska skapas bästa möjliga förutsättningar för barnet.

  Ni glömmer väl inte barnets röst?

  Jag stöter allt som oftast på att skolor gör omfattande pedagogiska bedömningar men när jag frågar om barnets bild är det inget som gjorts. Genom att prata med barnet och lyssna till barnets åsikter och upplevelser skapas bättre förutsättningar att skapa rätt anpassningar utifrån behov. Genom att fråga barnet visar man också att man bryr sig vilket kan bidra till att bygga goda relationer som är väldigt betydelsefullt. Sist men inte minst gör det att barnet är delaktig och har inflytande i undervisningen och sin utbildning.