Inspiration

 • Särskolan har ingen förskoleklass

  30 Januari 2019
 • Särskolan har ingen förskoleklass

  I senaste numret av Chef & ledarskap läste jag en artikel om den obligatoriska förskolan (25 januari, 2019) och hur det blivit för vissa barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF)

  Bild lånad här

  Utdrag ur artikeln:

  Förskoleklassen blev obligatorisk för landets sexåringar i höstas. Men särskolan har ingen förskoleklass. Det har lett till att barn med stora behov hamnat i klasser med uppåt 28 elever.

  Kraven på eleven, som saknar språk, är orimliga, anser läraren och föreslår att för­skoleklassen blir obligatorisk även i särskolan.

  En skolledare som arbetar i en annan kommun har liknande funderingar.

  – Vi har elever som kommer från en träningsförskola med grupper om cirka fyra barn och som förväntas gå i sär­skoleklass med ungefär sex elever när de börjar ettan. Men just nu går de i en förskoleklass med 28 elever.

  I andra kommuner finns ­exempel på att obligatoriet tolkats annorlunda – ibland tycks man tvärtom utgå från att sexåringarna ska gå kvar i förskolan. Eller så tas de emot i grundsärskolan direkt.

  – När varje kommun och enhet ska hitta en egen lösning offras både elever och personal längs vägen. Jag önskar att det kommer nationella riktlinjer som är tydligare för skolor, kommuner och vårdnads­havare.

  Mikael Ejerblom, enhetschef på Skolverket, känner till att lagstiftningen kring obligatoriet väckt huvudbry. Såväl föräldrar som huvudmän har hört av sig med frågor.

  Är lagen för vag?

  – Jag kan inte se att lagstiftningen är fel. Vi försöker vara tydliga med vad som gäller. De barn som man tror ska gå i grundsärskolan har möjlighet att gå kvar i förskolan ett år. Det bestämmer föräldrarna.

  Om nu förskoleklassen är obligatorisk borde den finnas i särskolan, för varför skulle den inte göra det? I artikeln skriver Mikael Ejerbom att föräldrar själva kan välja att barnen går kvar ett extra år på förskolan istället för att gå i stor klass i grundskolan. Av erfarenhet vet jag att detta kan vara svårt för föräldrar, de vill att deras barn ska vara och göra ”som alla andra”. Möjligheten och alternativet borde finnas att gå till en obligatorisk förskoleklass i särskolan.