Inspiration

 • Skolstress är hög hos elever i åk 7 – forskning

  21 November 2018
 • Skolstress är hög hos elever i åk 7 – forskning

  Skolstress är hög hos elever i åk 7 - forskning

  Skolporten 12 november, 2018:

  Malin Anniko har studerat 3000 elever på högstadiet och gymnasiet från 18 skolor genom enkäter svarat på frågor om vilka vardagliga faktorer som stressar dem mest – skola, familj eller andra sociala relationer. Eleverna har också fått ange i vilken grad de använder sig av två vanliga strategier för att hantera stress – tankemässigt undvikande eller oro.

  Vilka är de viktigaste resultaten?

  – Att skolprestationer är det som stressar både tjejer och killar mest. Men tjejer upplever mer stress inom nästan alla livsområden som jag undersökt. Även om skolprestationer utgör en stor källa till stress har den sociala stressen en starkare koppling till psykisk ohälsa över tid.

  – För att hantera sin stress använder många ungdomar sig av de två identifierade stresstrategierna – tankemässigt undvikande och oro.

  Ju fler stresstrategier desto större möjligheter att hantera stress på ett bra sätt. Jag vill understryka att det ändå är oerhört viktigt att arbeta förebyggande.

  Vad överraskade dig?

  – Att skolstressen är så pass hög hos elever redan i årskurs 7.

  Vem har nytta av dina resultat?

  – Framför allt elevhälsan vad gäller att identifiera elever i riskzonen samt förebyggande insatser kring exempelvis stresstrategier. Men också övrig skolpersonal, föräldrar och i förlängningen eleverna själva.

   

  Här kan du läsa rapporten, Stuck on repeat: Adolescent stress and the role of repetitive negative thinking and cognitive avoidance (2018)