Inspiration

 • Specialpedagogen tipsar – SnapType

  26 April 2018
 • Specialpedagogen tipsar – SnapType

  Idag tipsar jag om appen SnapType som kan användas för barn och ungdomar som av olika anledningar behöver använda ett digitalt hjälpmedel för att skriva. Genom att fotografera arbetsblad eller sidor i en bok kan man via appen skriva och fylla i med text.

  Recension från Skolappar:

  SnapType är framtagen av arbetsterapeuter och den är ett mycket bra verktyg för elever med nedsatt förmåga och/eller motivation att använda penna och papper. Många elever föredrar att skriva på lärplatta eller dator då det är lättare att redigera, kräver mindre finmotorisk precision och ger ett snyggt och lättläst resultat. Med hjälp av SnapType kan elever enkelt använda lärplattan även vid uppgifter på arbetsblad. Den är också ett bra hjälpmedel för elever med synnedsättning då textstorleken kan ändras till stor lättläst text. Även kontrasten mellan den gula bakgrunden och den svarta texten kan vara till hjälp för elever med synnedsättning.

  Den inbyggda rättstavningsfunktionen kan vara ett stöd för de elever som har läs- och skrivsvårigheter.

  Här är en kort genomgång av hur SnapType fungerar och används:

  Funktioner

  Så här använder man SnapType:

  • Klicka på nytt dokument.
  • Fotografera av det arbetsblad som ska användas eller hämta upp en redan tagen bild från kamerarullen.
  • Namnge dokumentet.
  • Dutta på skärmen där du önskar börja skriva.
  • Du kan ändra storleken på texten genom att dra den vita cirkeln åt vänster eller höger (finns högst uppe på sidan).
  • Det går lätt att flytta runt det som skrivits i textrutan i avfotograferade dokumentet.
  • Det finns en rättstavningsfunktion.
  • När dokumentet är färdigt klickar du i vänstra hörnet på spara knappen.
  • Om du vill dela dokumentet klickar du i högra hörnet och får där upp flera alternativ.

  Här kan du läsa mer om SnapType på Skolappar