Inspiration

 • Studie visar att det är omöjliga betygskrav för vissa barn

  15 Februari 2018
 • Utdrag ur Skolporten 9 februari 2018:

  En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
  – Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

  Forskarna från Gillbergcentrum i Göteborg undersökte kognitiv förmåga, betyg och eventuell tillgång till särskilt stöd bland 229 elever i årskurs 6.

  Av dessa hade 79 elever ett eller flera symptom på utvecklingsrelaterade svårigheter. 14 av dessa hade också F i minst ett ämne, jämfört med 5 elever utan kognitiv nedsättning.
  Majoriteten av de 79 barn som saknade godkänt betyg i ett eller flera ämnen hade dessutom fått särskilt stöd.

  Folke Bernadotte regionhabilitering arbetar med utredning och habilitering av elever från både särskola och reguljär grundskola och gymnasium.

  Hon upplever att betygskriterierna ställer hårda krav på pedagogerna.

  – Lärarna sliter sina hår. Ibland kan det vara att det saknas resurser, att man önskar assistent till eleven eller specialpedagogiskt stöd, men ibland har man stöd, lärarna har anpassat undervisningen men har ändå svårt att ge eleverna godkänt betyg, säger hon.

  – För att ge stöd måste man veta vad som är barnets grundproblem. I många fall behövs en kartläggning eller utredning som innehåller en psykologbedömning eller en annan utredning av de kognitiva förmågorna. Jag är inte alltid säker på att det görs innan man sätter in stöd, sägerElisabeth Fernell.

  På Skolverket menar man att det inte går att ta bort kunskapskraven.

  – Vi måste säkerställa att eleverna får sin utbildning. Men det är viktigt att identifiera behov av stöd och vid behov ge elever extra anpassningar och särskilt stöd, och det är viktigt att göra det tidigt, säger Anna Löfström, undervisningsråd på Skolverket.

  Artikeln från Gillberginstitutet menar dock att det finns elever som inte har den kognitiva förmågan att uppnå ett E. Är det då rimligt att ha det kravet?
  – Det ställer stora krav på skolan att verkligen jobba sitt yttersta, om man sänker kraven så att alla klarar det så är det inte heller rimligt. Det gäller att lärare jobbar preventivt, att rektorn stöttar lärarna och att det finns en väl fungerande elevhälsa. Det är inte givet att eleverna inte kommer att klara det, så man får inte ge upp, säger Anna Löfström.

   

  Läs hela artikeln här