Inspiration

 • Studie visar att reflektionssamtal minskar stress och ohälsa hos personal

  18 Oktober 2018
 • Studie visar att reflektionssamtal minskar stress och ohälsa hos personal

  Studie visar att reflektionssamtal minskar stress och ohälsa hos personal på skolor

  En studie gjord på Linnéuniversitetet visar att reflektionssamtal med kollegor kan förebygga stressrelaterad ohälsa. Studien heter Reflekterande kollegiala arbetsgrupper och är gjord på beställning av SKL (Sveriges kommuner och landsting)

  Utdrag ur artikeln om studien från Lärarnas tidning den 10 oktober 2018:

  Den psykiska ohälsan bland lärare och skolledare ökar och många befinner sig på eller har passerat gränsen för att bli sjukskrivna för utmattning och stress. /…/. Enligt studien minskar metoden, som kallas reflekterande kollegiala samtal, sjukskrivningarna.

  De reflekterande samtalen sker vid träffar två timmar per vecka under tio veckor.

  Ulla Peterson (forskare vid Linnéuniversitetet, som har utvecklat metoden och genomfört utvärderingen) betonar att det inte bara handlar om att prata av sig, utan också om att hitta organisatoriska orsaker genom att deltagarna själva bestämmer inriktningen för samtalen utifrån teman. Dessa kan vara organisatoriska som rör arbetsplatsen, konflikter eller den psykosociala arbetsmiljön. Det kan också vara individuella teman, som hur man som individ sätter gränser, hanterar ensamhet eller sitt dåliga samvete eller sköter hälsa och återhämtning.

  – Samtalsledarens roll är inte att vara en terapeut, utan att skapa en gruppdynamik så att alla får komma till tals och interagera, betonar hon.

  – Den som riskerar att drabbas av en sjukskrivning får i dag väldigt begränsat stöd, men ändå visar forskning att förebyggande behandlingar är väldigt effektivt, både ur ekonomiska och mänskliga perspektiv, säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef på SKL.

  Eftersom det inte handlar om terapi, utan om kollegiala samtal, behöver samtalsledaren inte vara psykologiskt skolad. Denne bör dock ha arbetat med grupper och ha ett beteendevetenskapligt synsätt. För att bli samtalsledare går man en tvådagarsutbildning.

  METODEN

  • Reflekterande kollegiala arbetsgrupper bygger på att man har 6–8 personer som har möten cirka två timmar per vecka i tio veckor.
  • Efter ett första startmöte sker ett antal temainriktade möten, vars innehåll till stor del bestäms av deltagarna utifrån organisatoriska och individrelaterade teman.
  • Slutligen hålls ett avslutningsmöte där samtalsgruppen upplöses.
  • Metoden kan minska risken för utmattningssyndrom genom att man hittar vägar tillsammans att hantera problem som kan te sig oöverstigliga för den enskilda individen.