Inspiration

 • Tips på hjälpmedel vid dyslexi

  29 November 2018
 • Tips på hjälpmedel vid dyslexi

  Tips på hjälpmedel vid dyslexi

  Hjärnfonden om dyslexi:

  Dyslexi är en funktionsnedsättning i hjärnan som innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text.

  Har mött elever som säger att det blir svårt att ta in och förstå texten när så mycket energi och koncentration går åt till att avkoda och läsa. De uttrycker också att om de har en berättelse i huvudet är det svårt att skriva och få ner på pränt. Detta gör att dessa elever inte får möjlighet att visa sin fulla potential och inte heller möjlighet att fokusera på innehållet när så mycket energi går åt till ”fel” saker.

  Det finns hjälpmedel som kan underlätta. Här kommer två tips som kan hjälpa:

  Pages – Både talsyntes och möjlighet att läsa in text. Pages finns på både Mac och iPad. Här är en kort film på hur den kan användas.

  Claro Scanpen (både android och apple)- Med appen kan du ta kort på en text och få den uppläst. Här är en kort film på hur den kan användas

  Alla barn med dyslexi har även möjlighet att få Legimus, en inläsningstjänst som går att få tillgång till via bibliotek. Där kan du låna talböcker eller ladda ner via en app.